Tag Archives: ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ชวนเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ด้วยของที่ระลึกจากคอลเล็คชั่นบาติกทรงคุณค่า 

สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่าน่าสะสม และเปี่ยมไปด้วยความหมาย เพื่อมอบให้ผู้เป็นที่รัก ด้วยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากคอลเล็คชั่นบาติกหลากหลายรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา”

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั้ง ๓ ครั้ง และเพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน