Tag Archives: ปีใหม่ไทย

เถลิงศกสงกรานต์ริมเจ้าพระยา “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์”

รื่นเริงเถลิงศักราชไทยสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ริมสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์เจ้าพระยา การท่องเที่ยวแห่ง             ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน