Tag Archives: นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย”

“มิวเซียมสยาม” ดูของดี “ถอดรหัสไทย”

เกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทีมงานซอกแซกมีโอกาสไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาถึง 2 แห่ง และได้เขียนถึงพิพิธภัณฑ์ “เหรียญกษาปณานุรักษ์” ของกรมธนารักษ์ไปเรียบร้อย