Tag Archives: ซูมซฮกแซก

เส้นทาง “การบินไทย” 10 ขั้นตอนสู่การ “คืนชีพ”

เมื่อเที่ยงๆ วันจันทร์ที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ทุกฉบับรายงานตรงกันว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยเข้าสู่กระบวน การฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทการบินไทยในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ