Tag Archives: การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมจัดการแสดงโขน ตอน “สืบมรรคา”พร้อมเปิดรับสมัครนักแสดงโขนรุ่นใหม่

โอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนผู้ที่มีใจรักการแสดงโขน ที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคา”

พิเภกสวามิภักดิ์ “โขน” ที่ไม่อยากให้พลาด

ตามโปรแกรมที่ทีมงานซอกแซกวางไว้สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “รัสเซีย” ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะจะว่ากันถึงกรุงมอสโก เมืองหลวงปัจจุบันของชาวหมีขาว

เชิญชมการแสดง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ประจำปี ๒๕๖๑ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ๓ พ.ย. – ๕ ธ.ค.นี้ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดง “โขน” ซึ่งนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป