Category Archives: ซูมซอกแซก

No Thumbnail

อลังการรัตนโกสินทร์

คงจะได้อ่านข่าวดูภาพจากหนังสือพิมพ์ หรือ ได้ดูภาพข่าวตัวอย่างจากโทรทัศน์ทุกช่อง กันแล้วนะครับ สำหรับการแสดง “แสง เสียง และสื่อผสม” ชุด “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา” ณ สนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

No Thumbnail

บันทึกไว้ในความทรงจำ

ผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์เต็มๆ สำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานถวายอย่างยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่ง

No Thumbnail

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผมได้รับเชิญจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ไปชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติรอบปฐม-ทัศน์ ณ โรงละครอักษรา ถนนรางน้ำ ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม

No Thumbnail

ไปดู “คุณพระช่วย 2”

ซอกแซกสัปดาห์ที่แล้ว ทีมงานนำท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับอาคาร “นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์” สถานที่รวบรวมสะสมความรู้และความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์แห่งใหม่ ณ ถนนราชดำเนิน