ไอคอนสยาม ชวนชมนิทรรศการ “แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง”

เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ที่ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่ 14 ของประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านงานจิตรกรรมและประติมากรรม และในปี 2565 ที่จะถึงนี้เป็นปีที่ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, ไอคอนสยาม, iconsiam, ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ซูมซอกแซก

นับเป็นปีสำคัญที่ศิลปินแห่งชาติต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศาสตร์ทุกด้านให้ยังคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ จึงเกิดเป็นนิทรรศการแสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

โดยภายในนิทรรศการได้จัดแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่) ตามพันธกิจของ .เกียรติคุณปรีชา เถาทอง อันเป็นผลงานศิลปะและผลงานประติมากรรมที่รวบรวมจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งได้แก่ ศูนย์ศิลป์แสงเงา ศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิ และศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร จ.เชียงราย มารวมไว้ ณ ชั้น 8 โซน ICON ART & CULTURE SPACE ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.พ. 2565

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, ไอคอนสยาม, iconsiam, ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ซูมซอกแซก

ภายในงานจะได้พบกับผลงานประติมากรรมหลากหลายที่ .เกียรติคุณปรีชา เถาทองได้จัดทำขึ้น อาทิ แบบจำลองวัดใหญ่ชัยมงคล จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีแสงและเงา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานโมเดลวัดชิ้นนี้ขึ้นมา  ถัดมาด้านในจะได้พบกับ สถูปแห่งความรู้ ซึ่งภายในสถูปแห่งนี้ เป็นการแสดงผลงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งผลงานประติมากรรมและผลงานจิตรกรรม กว่า 100 ชิ้นซึ่งได้ถูกนำมาจัดแสดงในรูปแบบของการฉายสไลด์ผ่านจอโปรเจคเตอร์

นอกจากนี้ผู้ชมงานสามารถชมผลงานประติมากรรมที่นำมาจัดแสดงในรูปแบบโมเดลจำลองอาทิอาคารพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิโดยภายในอาคารแห่งนี้จะประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิและโมเดลอาคารประกอบที่จะประดิษฐานพระพุทธรูป 89 ปาง ที่อ.ปรีชาได้เป็นผู้ออกแบบไว้ โดยภายในนิทรรศการแห่งนี้ผู้ชมงานจะได้ชมภาพสเก็ตพระพุทธรูปทั้ง 89 ปางที่เป็นริ้วธงประดับอยู่ในภายในงานนิทรรศการแห่งนี้

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, ไอคอนสยาม, iconsiam, ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ซูมซอกแซก

รวมถึงโมเดลสำคัญที่อาจารย์ได้ออกแบบไว้เช่นจุดหมายปลายทางของแสงสุวรรณภูมิแสงแห่งปัญญาที่มีไทยเป็นศูนย์กลางโมเดลเสา 4 ต้นที่อาจารย์ได้นำมาจากการเก็บข้อมูลประเทศในอาเซียน มาถอดความหมายเป็นลวดลายบนเสาทั้ง 4 ต้น รวมถึงโมเดล ผลงานสระนิเวสวังเวสสะ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานประตูประติมากรรมประตูสู่ปัญญา จังหวัดระยอง และผลงานประติมากรรมจำลองที่มีชื่อว่า ช่วงเวลาสุนทรียะ 9.59 .-16.59 . ณ กรุงรัตนโกสินทร์ ยุค 2563/2020

ภายในนิทรรศการจะได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่เป็นผลงานของศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นกำแพงที่รวมผลงานภาพถ่ายโดยฝีมือการถ่ายภาพของศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ตั้งแต่ภาพร่าง จนถึงภาพถ่ายผลงานที่ได้จัดสร้างเสร็จแล้วในสถานที่ต่างๆ รวมถึงเรื่องราวช่วงระยะเวลาที่อาจารย์ได้ทำงานมาตลอด 6 ทศวรรษ แปะเรียงรายบนกำแพงให้ได้ชมกว่าหนึ่งร้อยภาพ และผลงานประติมากรรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงร.9 ขณะทรงผนวช รวมถึงหนังสือสะสมอีกมากมาย รวมทั้งผลงานนิราศศรีอโยธยาซึ่งท่านอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมด้วย นอกจากนี้ผู้ชมงานยังสามารถ เรียนรู้เรื่องราวชีวิตการทำงาน ผลงาน ความรู้ แนวคิดและผลงานศิลปะอีกมากมายของศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ที่ถูกถ่ายทอดผ่านคิวอาร์โค้ดนับพันชิ้น ซึ่งแต่ละคิวอาร์โค้ด จะพบเรื่องราวที่แตกต่างกัน ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ที่.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ได้บันทึกไว้ด้วยตนเอง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และศึกษาอย่างง่ายดาย

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, ไอคอนสยาม, iconsiam, ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ซูมซอกแซก

พิเศษสำหรับผู้เข้าชมงานนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 . จะได้รับภาพพิมพ์ชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ ยุค New Normal (จำนวนจำกัด)

ชมนิทรรศการ แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7” การรวมองค์ความรู้และผลงานศิลปกรรมสำคัญๆของศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 20 ..65 ณ ชั้น 8 โซน ICONART & CULTURE SPACE ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.iconsiam.com