“XHIBITION IN THE DARK” โดย ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์ 

งานนี้จัดขึ้นใน กทม.ครับ “Xhibition in the dark” โดย ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์ ศิลปินที่เคยอาศัยและทำงานศิลป์อยู่ที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มายาวนาน หลังจบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และไปต่อโทในสาขาเดียวกันที่ Pratt Institute นิวยอร์ก

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

ระหว่างเรียนและทำงานมีผลงานออกแบบให้แก่ American Express, Northwest Airline, Citybank ฯลฯ มาแล้วและยังเคยวาดภาพประกอบให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของโลก อย่าง The New York Times และ Business weeks ฯลฯ

กลับมาเมืองไทย ก็มีผลงานด้านดีไซน์ และเป็นที่ปรึกษาให้ ปตท. และการบินไทย ฯลฯ ปัจจุบันหันมาอุทิศเวลาให้กับการทดลองและค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

Xhibition in the dark เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการทดลองของศิลปินมากกว่าการนำเสนอความเป็นงานศิลปะตามปกติธรรมดา โดยมีหลักการใหญ่ๆ เกี่ยวกับการสำรวจความเป็นมนุษย์, เทคโนโลยี Big Data หรือระบบการประมวลผลแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ที่ใช้ในเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบัน, และแนวคิดเกี่ยวกับ Kinetic Space หรือพื้นที่แห่งการนำเสนอพลังงานการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาค, สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ ไม่ได้ถูกนำเสนอในพื้นที่แจ้งแสงสว่างไสวตามขนบการแสดงงานศิลปะตามปกติ หากแต่ถูกนำเสนอในพื้นที่มืดมัวสลัวแสง ดังความเชื่อของศิลปินที่ว่า ภาพที่ดีที่สุดคือภาพที่มองเห็นในความมืด และพื้นที่ (Space) ที่ดีที่สุดคือพื้นที่ที่ไม่รู้จุดหมาย เหตุเพราะเราไม่อาจแยกแยะระหว่างความเป็นจริงหรือมายาด้วยการมองเห็นและรับรู้เห็นด้วยดวงตา สิ่งที่เราพึ่งพาได้ก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดหรือแม้แต่สัญชาตญาณอันมีที่มาจากสมองและหัวใจเท่านั้น

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

โดยนิทรรศการประกอบด้วยผลงาน 4 บริบท คือ

Tree of Knowledge

ผลงานศิลปะจัดวางที่ประกอบขึ้นจากฐานข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ที่เชื่อมโยงประเด็นเกี่ยวกับ Big Data ในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี ไปจนถึงการเมือง และประเด็นเกี่ยวกับศรัทธาและความเชื่อ ผ่านคลังข้อมูล และองค์ความรู้ที่ศิลปินสั่งสมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

New York , New York

ผลงานศิลปะจัดวางที่ประกอบขึ้นจากพยานวัตถุ และวัตถุสั่งสมอันเกิดจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลากองค์กรชั้นนำระดับโลกเป็นเวลากว่าทศวรรษของศิลปินในมหานครที่เป็นศูนย์กลางของอำนาจธุรกิจศิลปะและการออกแบบของโลกอย่างนิวยอร์ก

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

You are what you eat

ผลงานศิลปะจัดวางที่เป็นเสมือนหนึ่งอัลกอริทึม หรือ ระบบการประมวลผลจากประสบการณ์ความหลงใหล การศึกษาเรียนรู้ และการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของศิลปิน ดังคำกล่าวที่ว่า “คุณกินอะไร คุณก็เป็นแบบนั้น” นั่นเอง

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

Kinetic Space

ผลงานศิลปะจัดวางเชิงโต้ตอบ  (Interactive installation) ที่ศิลปินเปลี่ยนพื้นที่แสดงงานให้กลายเป็นห้องทดลองของ  Kinetic Space หรือ พื้นที่แห่งการนำเสนอพลังงานการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือ อนุภาค ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ และกำหนดผลลัพธ์ของตัวงานได้

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

นอกจากนี้ในนิทรรศการยังมีส่วนของการจัดเเสดงผลงานจิตรกรรมภาพวาดลายเส้น เเละหนังสือศิลปิน (Algorithm 2021) ที่เป็นเสมือนหนึ่งบันทึกทางความคิดสร้างสรรค์ที่ศิลปินสั่งสมมาตลอดอาชีพการทำงานอันยาวนานของเขา

ข่าว, นิทรรศการ, ศิลปะ, Xhibition in the dark, ชูเกียรติ ลิขิตปัญญารัตน์, ศิลปิน, ซูมซอกแซก

“นิทรรศการในความมืด” ของเขาที่จะจัดขึ้น ณ Xspace Art Gallery (ถนนสุขุมวิท 71, ซอยปรีดีพนมยงค์ 14) ระหว่าง 1 ธันวาคม 2564-31 มกราคม 2565