“Rugby School Thailand” โรงเรียนนานาชาติ มาตรฐานระดับโลกจากอังกฤษ แห่งแรกๆ เปิดโครงการ Bubble and Seal ภายใต้มาตรฐาน Sandbox Safety Zone 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบทั่วประเทศ รวมไปถึงการเรียน การสอนในสถานศึกษาต่างๆ นำมาสู่การจัดทำโครงการ “โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School” (SSS)

ข่าว, ไวรัส, โควิด-19, โรงเรียน, Sandbox, นานาชาติ, ซูมซอกแซก

โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โรคโควิด-19 ในโรงเรียนประจำ ที่กำหนดว่าเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนเกิน 85% สามารถนำไปสู่การเปิดเรียนในรูปแบบไฮบริด คือ การเปิดเรียนที่มีทั้งนักเรียนอยู่ประจำและออนไลน์ โดยยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก

ขณะนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 68 แห่ง โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 48 แห่ง ซึ่งโรงเรียนประจำนานาชาติ Rugby School Thailand ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ที่จะเปิดเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone จากโครงการดังกล่าว

ข่าว, ไวรัส, โควิด-19, โรงเรียน, Sandbox, นานาชาติ, ซูมซอกแซก

คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand เปิดใจการดำเนินโครงการนี้ โดยยอมรับว่า การเปิดโรงเรียนถึงแม้จะเป็นระบบปิดก็มีความเสี่ยง แต่คิดว่าคุ้มค่า หากทำให้เด็กสามารถกลับมาใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อีกครั้ง เพราะทุกวันที่เสียไป คือ โอกาสในการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ของเด็กๆ ซึ่งหากเขาต้องนั่งหน้าจออยู่บ้านทั้งวัน มันส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จึงพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่เขาควรได้รับ

ดังนั้น เมื่อรัฐบาลเปิดให้โรงเรียนสมัครเข้าโครงการ Sandbox Safety Zone โรงเรียนจึงไม่รอช้าและเตรียมการเป็นอย่างดี ปัจจุบันครูและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน มีการฉีดวัคซีนแล้ว 100% โดยกำหนดมาตรการจัดการเรียนการสอนใน Safety School Sandbox อย่างเข้มเข้นสำหรับนักเรียนประจำ ประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่หอพักให้พร้อมสำหรับการอยู่ประจำของนักเรียนประถมปลาย และมัธยมทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ “18+3 Model” คือ อยู่ประจำที่โรงเรียน 18 วัน และกลับบ้าน 3 วัน (ถ้าเลือก), ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบ PCR ก่อนเข้าสู่ bubble และตรวจ ATK ทุกสปัดาห์ในระหว่างอยู่ใน bubble เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนอย่างปลอดภัย และตรวจอีกครั้งก่อนกลับบ้าน ขณะที่ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะอยู่ใน Safety School Zone โดยมีการตรวจ Antigen test ทุกสัปดาห์ พร้อมการสุ่มตรวจเป็นระยะ นอกจากนี้ ยังห้ามครูออกนอกบริเวณ Safety School Zone ส่วนอาหารทุกมื้อจะควบคุมอย่างเข้มข้นในการเตรียมและปรุงอย่างปลอดภัยในโรงเรียน โดยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และหากเกิดการติดเชื้อขึ้น เรามีแผน “เผชิญเหตุ” ที่รัดกุมและเข้มข้น เพื่อป้องกันการเกิด Cluster ในโรงเรียน

ข่าว, ไวรัส, โควิด-19, โรงเรียน, Sandbox, นานาชาติ, ซูมซอกแซก

“โครงการนี้ต้องบอกว่า ยากมาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆ ตั้งแต่ครูใหญ่ ครูผู้สอน ครอบครัวครู บุคลากรสนับสนุนต่างๆ พยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว พนักงานทำความสะอาด คนส่วน ช่าง ทุกคนต้องเข้ามาอยู่ใน bubble ทั้งหมด เสียสละมากๆ แต่เพื่อให้เด็กได้กลับมาสู่รั้วโรงเรียนอีกครั้ง เราพูดคุยกันแล้ว ทุกคนพร้อมมาก และทำงานด้วยสปิริตจริงๆ เราในฐานะผู้บริหาร เห็นโครงการไปได้ดี นักเรียน ผู้ปกครองมีความสุข มันก็หายเหนื่อย”

ข่าว, ไวรัส, โควิด-19, โรงเรียน, Sandbox, นานาชาติ, ซูมซอกแซก

ในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน/กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมนอกห้องเรียน สำหรับเด็กที่เลือกจะไม่มาเรียนที่โรงเรียน จะมีการสอนออนไลน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดสดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Hyrbid Learning) ส่วนนักเรียนที่อยู่ใน Sandbox จะเรียนหนังสือในห้องเรียนกับครูผู้สอน เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยในห้องเรียนมีจำนวนเด็กไม่เกิน 18 คน ในขณะที่การสอนนอกห้องเรียน เช่น กีฬา กิจกรรมต่างๆ สามารถทำได้ตามปกติ

คุณทยา กล่าวเสริมว่า เช่นเดียวกับฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดของโรงเรียน ทั้งแม่บ้าน , คนสวน , ช่าง ,คนขับรถ ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนแล้วครบ 100% พร้อมมีการใช้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น อาทิ สถานที่พักของพนักงานฝ่ายสนับสนุน อพาร์ทเมนท์ส่วนตัว ในพื้นที่ควบคุมที่ทำเป็น Bubble Location, รับประทานอาหารที่โรงเรียน 3 มื้อ, ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ด้วยพยาบาลทุกสัปดาห์และมีการสุ่มตรวจโควิดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมมีรถบัสรับส่งประจำไป/กลับ จากที่พักถึงโรงเรียน เช่นเดียวกับฝ่ายอาหาร/โภชนาการ จะมีมาตรการเข้มข้นในการจัดส่งอาหารสด และส่งวัตถุดิบที่จุดรับส่งของที่ปลอดเชื้อโรค และมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำเข้าโรงผลิตอาหาร

ข่าว, ไวรัส, โควิด-19, โรงเรียน, Sandbox, นานาชาติ, ซูมซอกแซก

คุณทยา กล่าวว่า ทางโรงเรียนยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยนำมาตรฐานของ Rugby School ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วงล็อคดาวน์มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนเพิ่มเติม ประกอบด้วย การทำ PCR 48 ชม.ก่อนเข้ามาสู่ Safety Zone School รวมถึงการสร้างกลุ่มนักเรียนย่อยเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีการใช้ระบบ ”ที่นั่งบังคับ” เพื่อการตรวจสอบหากลุ่มเสี่ยงง่าย ในส่วนของการจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมนอกเวลาเรียน จะเน้นจัดในกลุ่มย่อยๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการสัมผัส นอกจากนี้ ยังปรับพื้นที่รับประทานอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสอีกด้วย

โรงเรียน Rugby School Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือของ วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส กับ Rugby School แห่งสหราชอาณาจักร หนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 455 ปี โดยเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,400 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี  ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรอบด้าน ภายใต้คุณภาพที่ควบคุมมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากประเทศอังกฤษ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rugbyschoolthailand.com