บี.กริม รุกธุรกิจเฮลท์แคร์ เปิดตัว “พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก” อย่างเป็นทางการ มุ่งดูแลรักษาสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก” สาขาต้นแบบ ร่วมกับ นายนิโกลาส์ ชาบานิเยร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์, นางสาวสุกัญญา นิยมธรรมกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์ พร้อมทีมแพทย์ และนางพยาบาลของพรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก

ข่าว, บี.กริม, พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก, ซูมซอกแซก

โดยมีโมเดลธุรกิจเปรียบเสมือนคลินิกใกล้บ้าน ที่เข้าถึงได้ง่าย มุ่งดูแลร่างกายอย่างองค์รวม เน้นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง บริการจิตบำบัด กายภาพบำบัด โภชนบำบัด ดูแลและแนะนำทุกองค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปี ณ อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถ.กรุงเทพกรีฑา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข่าว, บี.กริม, พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก, ซูมซอกแซก

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 

  • นางสาวอรอุมา จันทะนุด นางพยาบาล
  • นพ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์
  • นางสาวสุกัญญา นิยมธรรมกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์
  • ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม
  • นายนิโกลาส์ ชาบานิเยร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์
  • พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร พรีโมแคร์
  • นางสาวรสสุคนธ์ อินธิเดช นางพยาบาล