“จริงใจ FARMERS’ MARKET” แฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก คัดที่สุด ผัก ผลไม้ทั่วไทย

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ย้ำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน ยกระดับต่อยอดความสำเร็จจากตลาด

ข่าว, เซนทรัล, จริงใจ, จริงใจ FARMERS’ MARKET, ตลาด, ผลไม้, ผัก, ซูมซอกแซก

จริงใจ FARMERS’ MARKET” สู่แฟล็กชิพสโตร์เต็มรูปแบบแห่งแรก คัดที่สุด ผัก ผลไม้ ทั่วไทย ของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด กว่า 290 รายการ ส่งตรงจากมือเกษตรกรผู้ผลิตทั่วประเทศสู่คนกรุงเทพฯ ที่ชั้น บี 1 หน้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ข่าว, เซนทรัล, จริงใจ, จริงใจ FARMERS’ MARKET, ตลาด, ผลไม้, ผัก, ซูมซอกแซก

ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ช่วยเหลือเกษตรกร 46 ชุมชน กว่า 3,000 ครัวเรือน  พร้อมยึดต้นแบบ “จริงใจ FARMERS’ MARKET” สาขาเซ็นทรัล บางนา เปิดเพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปีนี้

ข่าว, เซนทรัล, จริงใจ, จริงใจ FARMERS’ MARKET, ตลาด, ผลไม้, ผัก, ซูมซอกแซก

ร่วมกันสนับสนุนผัก ผลไม้ ทั่วไทย ของดี เด่น ดัง เป็นเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด กว่า 290 รายการ ที่ปลูกด้วยใจของพี่น้องเกษตรกรได้ที่ “จริงใจ FARMERS’ MARKET” แฟล็กชิพสโตร์ ชั้น บี1 หน้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – เวลา 22.00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : จริงใจ Farmers’ Market, Line @jjfarmersmarket