ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ เพิ่มมาตรการ ไรเดอร์ แคร์ มาตรการป้องกันสูงสุดสำหรับบริการเดลิเวอรี่ในช่วง WHF

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ให้ความสำคัญสูงสุดสำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า

ข่าว, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, เดลิเวอรี่, โควิด 19, ซูมซอกแซก

โดยล่าสุดมีการเพิ่มมาตรการสำคัญ ไรเดอร์ แคร์ (Riders Care) สร้างมาตราฐานความปลอดภัย และความสะอาดให้กับ พนักงานเดลิเวอรี่ (Delivery) ต่างๆ หรือที่เรียกว่า ไรเดอร์ ที่เข้ามาใช้บริการจุดฟู้ดออเดอร์ แอนด์ พิคอัพ (Food Order & Pick up) ภายในบริเวณศูนย์การค้า โดยตั้งจุดไรเดอร์ แซนนิไทซ์ สเตชั่น (RIDERS SANITIZED STATION) คัดกรอง และเพิ่มมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า จะได้รับอาหารจากร้านค้าชั้นนำ ที่ปลอดภัยในทุกๆ ขบวนการส่งถึงมือลูกค้า อย่างสะอาดและปลอดภัย ในช่วง เวิร์ค ฟอร์ม โฮมนี้

ข่าว, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, เดลิเวอรี่, โควิด 19, ซูมซอกแซก

สำหรับมาตรการ ไรเดอร์ แคร์ มีการตั้ง ไรเดอร์ แซนนิไทซ์ สเตชั่น เป็นมาตรการความปลอดภัยใหม่ที่ทางศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ เพิ่มขึ้นจากมาตรการหลักที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเหล่าไรเดอร์ หรือพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ ผู้ที่เป็นตัวกลางในการนำส่งอาหารให้กับลูกค้าในช่วง เวิร์ค ฟอร์ม โฮม โดยเพิ่มขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับไรเดอร์ที่จะเข้ามารับอาหารที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ดังนี้

ข่าว, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, เดลิเวอรี่, โควิด 19, ซูมซอกแซก

  • จัดจุดจอดรถเฉพาะพนักงานเดลิเวอรี่ และ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถมอเตอร์ไซค์ทุกคัน และกระเป๋าบรรจุอาหารทุกใบ
  • ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน ไรเดอร์ทุกคนก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ
  • ติดตั้ง พรมฆ่าเชื้อ บริเวณทางเดินเข้าจุด ฟู้ดออเดอร์ แอนด์ พิคอัพ
  • จัดอ่างล้างมือและสเปรย์แอลกฮอลล์ เฉพาะพนักงานไรเดอร์
  • ติดตั้ง ตู้อบ UV สำหรับฆ่าเชื้อกระเป๋าบรรจุอาหาร
  • บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น และหน้ากากอนามัย โดยพนักงานสวมถุงมือตลอดการให้บริการ
  • มีการประกาศเรียกเมื่อ Order พร้อมรับ อย่างมีระบบ
  • จัดที่นั่งรอเฉพาะของไรเดอร์  มีการเว้นระยะห่างที่นั่งรอและ บริเวณจุดรับอาหาร เพื่อลดความแออัด และสร้างความปลอดภัย

ข่าว, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์, เดลิเวอรี่, โควิด 19, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้นอกจากการเพิ่มมาตรการ ไรเดอร์ แคร์ แล้ว ศูนย์การค้ายังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตราการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการ จึงขอให้ทุกคนมั่นใจและไว้วางใจในการให้บริการของศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ต่อไป