กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 19 มกราคม 2564

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (COVID-19) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 18 ม.ค. 2564 ดังนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 วันที่ 19 ม.ค.2564
.
• พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 171 คน ยอดสะสม 12,594 คน
• รักษาหายเพิ่ม 150 คน ยอดสะสม 9,356 คน
• อยู่ระหว่างรักษา ยอดสะสมในรพ. 3,168 คน
• เสียชีวิตเพิ่ม 0 คน ยอดสะสม 70 คน
.
ติดเชื้อในประเทศ 158 คน
– ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 33 คน
– ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 คน
.
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 คน
– เดินทางมากจากต่างประเทศ และเข้ากักตัวใน SQ เพิ่มอีก 13 คน