ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 10,591,079 ราย เสียชีวิตแล้ว 514,021 ราย, รักษาหาย 5,798,973 ราย

• 5 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 2,727,853 ราย (ล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อ + 46,042 ซึ่งเฉลี่ยมากกว่า 4 หมื่นรายต่อวันติดต่อกันเป็นวันที่ 6)
เสียชีวิต 130,122 ราย
2. บราซิล ติดเชื้อ 1,408,485 ราย (+ 37,997 เฉลี่ยประมาณ 3 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 59,656 ราย
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 647,849 ราย
เสียชีวิต 9,320 ราย
4. อินเดีย ติดเชื้อ 585,792 ราย (+ 18,256 เฉลี่ยประมาณเกือบๆ 2 หมื่นรายต่อวัน)
เสียชีวิต 17,410 ราย
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 312,654 ราย
เสียชีวิต 43,730 ราย

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

แมกซิโก ติดเชื้อ 226,089 ราย (+ 3,805)
เสียชีวิต 27,769 ราย
ปากีสถาน ติดเชื้อ 213,470 ราย (+ 2,825)
เสียชีวิต 4,395 ราย

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

บังกลาเทศ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3-4 พันรายต่อวัน

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 12.30 น. (01/07/2563)