ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 5,591,677 ราย เสียชีวิตแล้ว 347,944 ราย, รักษาหาย 2,368,016 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,706,226 ราย (+ 19,790)
เสียชีวิต 99,805 ราย (+ 505)
2. บราซิล ติดเชื้อ 376,669 ราย (+ 13,051)
เสียชีวิต 23,522 ราย (+ 806)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 353,427 ราย (+ 8,946)
เสียชีวิต 3,633 ราย (+ 92)
4. สเปน ติดเชื้อ 282,480 ราย (- 372)
เสียชีวิต 26,837 ราย (- 1,915)
5. อังกฤษ ติดเชื้อ 261,184 ราย (+ 1,625)
เสียชีวิต 36,914 ราย (+ 121)
6. อิตาลี ติดเชื้อ 230,158 ราย (+ 300)
เสียชีวิต 32,877 ราย (+ 92)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 182,942 ราย (+ 358)
เสียชีวิต 28,432 ราย (+ 65)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 180,789 ราย (+ 461)
เสียชีวิต 8,428 ราย (+ 57)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 157,814 ราย (+ 987)
เสียชีวิต 4,369 ราย (+ 29)
10. อินเดีย ติดเชื้อ 144,950 ราย (+ 6,414)
เสียชีวิต 4,172 ราย (+ 148)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

เปรู ติดเชื้อ 123,979 ราย (+ 4,020)
เสียชีวิต 3,629 ราย (+ 173)
แมกซิโก ติดเชื้อ 68,620 ราย (+ 2,764)
เสียชีวิต 7,394 ราย (+ 215)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 14.00 น. (26/5/2563)