กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ DEmark สร้างมาตรฐานยกระดับผลงานนักออกแบบไทย

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี  2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark)

เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ด้วยแนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่านโยบายหลักด้านหนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คือการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทย ขยายช่องทางการตลาดรวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ซึ่งการจัดโครงการคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2563 หรือรางวัล Design Excellence  Award 2020 (DEmark) เป็นโครงการที่กรมตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้มีโอกาสแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตอบสนองนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ใช้โอกาสนี้พัฒนาสินค้า พัฒนาผู้ประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเน้นสร้างความเข้มแข็งให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถทะยานก้าวกระโดด หลังจากที่เศรษฐกิจโลกผ่านพ้นวิกฤติ และกลับมาฟิ้นตัวสู่สภาวะปกติ ซึ่งในปีนี้นับว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 โดยกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน DEmark และสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงยังให้ความร่วมมือด้าน อื่น ๆ เพื่อให้รางวัล DEmark ได้มาตรฐานสากล

รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก โดยคาดหวังว่าจะมีผู้สมัครกว่า 600 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนมากกว่า 60 รายการ รางวัล DEmark ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก

ในปีนี้มีการพิจารณารางวัลใน  7 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
  • กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
  • กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative  Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / Etc.
  • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances / Equipment / IOT / Etc. )
  • กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
  • กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
  • กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Café/ Retail Shop/ Co- Working Space / Condominium Project)

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯเข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้งในเวลา 1 ปี) ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล Demark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที โดยระหว่างปี 2551 – 2562 มีสินค้าได้รับรางวัล DEmark 821 รายการ ( ปี 2562 ได้รับรางวัล DEmark 72 รายการ) มีสินค้าได้รับรางวัล G-Mark 449 รายการ (ปี 2562 ได้รับรางวัล G-Mark 21 รายการ) โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ความร่วมมือ Demark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมสินค้าและผลงานเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

โครงการ DEmark Award 2020 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.demarkaward.net