“ไดกิ้น” ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพ รับใบรับรองมาตรฐานห้องทดสอบแอร์ จาก สมอ.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมี นายบุญทวี  คำแหง กรรมการบริษัทและผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.