‘เอส แอนด์ พี’ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยมี ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (แถวล่างกลาง) เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วย เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร (แถวล่างที่2 จากขวา) และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ รายชื่อบุคคลในภาพ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ

นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการ,นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท,นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร,นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ,นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ,นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน,นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ,นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ