“แต่งไทยตามนิยม เดินชมไม่เสียอัฐ ปี๕”

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรม “แต่งไทยตามนิยม เดินชมไม่เสียอัฐ ปี๕” เชิญชวนชาวไทยร่วมสืบสานความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายชุดไทย หรือผ้าไทย

มาถ่ายรูป โพสต์ท่าสวยๆ และมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยไม่เสียค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนนี้ พร้อมรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ (ของมีจำนวนจำกัด) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้า 2 นิทรรศการ

ได้แก่ นิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ณ ห้องจัดแสดง 3-4 และนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” Fit for a Queen:Her Majesty Queen Sirikit’s Creations

by Balmain ณ ห้องจัดแสดง 1-2 ซึ่งนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” จะเปิดให้เข้าชมวันสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายนนี้ ก่อนทำการปิด เพื่อเปลี่ยนนิทรรศการชุดใหม่ต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2225-9420, 0-2225-9430 ต่อ 0 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00น. หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก facebook.com/qsmtthailand