สำนักงาน กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NetCare” แก้ปัญหาเด็กติดจอ

ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร ใช้งานสื่อออนไลน์ ดูหนัง หรือเล่นเกมส์ต่างๆ มีความสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินพอดีกลายเป็นการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน

โดยทุกวันนี้เราจึงมักเห็นเด็กๆ นั่งก้มหน้ามองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ เช่น ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน หรือใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น จนทำให้เกิดภาวะ “เด็กติดจอ” ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีสังคม ตลอดจนไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัว

และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “NetCare” ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับเกียรติจาก 3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย

โดยแอปพลิเคชัน “NetCare” ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก เพื่อดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กกติกาที่ตกลงกับลูกไว้ ได้แก่

ฟังก์ชันหนึ่ง กำหนดระยะเวลาการใช้งาน โดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวัน เช่น วันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้ได้ 2 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ใช้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน

ฟังก์ชันสอง กำหนดช่วงเวลาการใช้งาน โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ระหว่าง 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม

ฟังก์ชันสาม พักการใช้งานบางแอปพลิเคชัน เช่น ต้องการปิดยูทูป แต่เปิดเว็บไซต์ หรือกูเกิลเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้

และ ฟังก์ชันสี่ พักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดใช้งานแอปพลิเคชันจะทำการโทรหาผู้ปกครองทันที พร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย

 สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน “NetCare” ทำได้ง่าย ๆ โดยการดาวน์โหลด netcare.nbtc ในระบบ Android ที่ Play Store (สำหรับเครื่องเด็กใช้งานได้ใน Version ไม่เกิน 8.0) และสำหรับระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ได้ที่ https://netcare.nbtc.go.th/

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีการรณรงค์เพื่อเผยแพร่แอปพลิเคชัน “NetCare” หลากหลายช่องทาง เช่น เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และจะมีการรณรงค์แนะนำแอปพลิเคชันในพื้นที่โรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้อีกด้วย