TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ด้วยหลักสูตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้โปรแกรม MS publisher 2007 สำหรับสมาชิก TK park ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปฟรี

โดยการอบรมมีรายละเอียดดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 อบรมการสร้างรายการอาหาร (Menu)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 อบรมการการสร้างแผ่นพับ (Brochure)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 อบรมการสร้างแบบฟอร์มสำหรับธุรกิจ

การอบรมจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ตามวันที่กำหนด ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302