เครือ ไมค์กรุ๊ป ร่วมสร้างอาคาร150ปีสมเด็จพระพันวัสสา

คุณแม่สันตนา เมฆะวรากุล ผู้ก่อตั้งธุรกิจในเครือ ไมค์กรุ๊ป พัทยาและเพื่อน

ร่วมบริจาคสมทบสร้างอาคารผู้ป่วย โดยคุณแม่สันตนาได้บริจาคเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และคุณวิชัย-คุณวันทนา โรจนาภรณ์บริจาค 2ล้านบาท รวมยอดบริจาคเป็นจำนวนเงิน 3ล้านบาทถ้วน  ณ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา