พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เผยถึงการจัดงาน “มหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม” ว่าจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พันธุกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกปัก รักษาพันธุกรรมล้ำค่าของแผ่นดินไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-8 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 19.00 น.

ภายในงานมีกิจกรรมเรียนรู้มากมาย นิทรรศการพันธุกรรมตามนิเวศน์เฉพาะถิ่นของแต่ละภูมิภาค นิทรรศการไผ่นานาชนิด พันธุกรรมไม้แปลกหายาก เชิญคนไทย “วิถีเก๋ไก๋ ใส่ชุดไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์” นุ่งโจง ห่มสไบ มาชักภาพแบบท่านขุน และแม่หญิงการะเกด

พร้อมทั้งมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการจากบุคคลต้นแบบกว่า 20 หลักสูตร อาทิ “เมล็ดพันธุ์คือชีวิต” เรียนรู้ประโยชน์และการบริโภคเมล็ดพันธุ์เพิ่มพลังชีวิต “เพาะเห็ดเจ็ดชั่วโคตร” เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดกับต้นไม้ การเพาะเห็ดขอนไม้ สารพัดวิธีการขยายพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ มีกินมีใช้ เช่น “เทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่” “การขยายพันธุ์ผักหวานป่า” ฯลฯ “โซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อการพึ่งตนเอง” และวิชาอื่นๆ ให้เลือกสรรเรียนรู้อีกมาก

ช้อป ชม ชิมอาหารพื้นบ้าน ผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ราคาพิเศษ พันธุกรรม 10 บาท และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย ชมและร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระ ทำบุญพระประจำวันเกิด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย สุข สนุก ย้อนวันวานเกมงานวัด รำวงย้อนยุค ละครเพลงพื้นบ้าน และการละเล่นในวิถีเกษตรไทย

พบกับนานาสาระความรู้ และความสนุกสนานได้ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี สอบถาม โทร. 02-529-2212-13, 087-359-7171 Line ID: @wisdomkingfan www.wisdomking.or.th