ร่วมสมโภช 444 ปี…เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ซอกแซกประจำสัปดาห์นี้ ผมเขียนล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะออกเดินทางไปดูฟุตบอลที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดังที่ได้เขียนต้นฉบับรายงานให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบในคอลัมน์ปกติประจำวันมา 2-3 วันแล้ว

ขออนุญาตตัดภาพกลับมาซอกแซกเรื่องราวในประเทศไทยของเรา ก็เพราะรับปากคณะกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี และงานเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวของจังหวัดปัตตานีเอาไว้

เนื่องจากเป็นงานใหญ่และสำคัญยิ่งของจังหวัด และปีนี้เป็นปีพิเศษในโอกาสเทิดไท้ 84 พรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ทางคณะกรรมการจึงได้เพิ่ม กิจกรรมที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อนอีกหลายกิจกรรม

เมื่อคณะกรรมการขอความร่วมมือมายังทีมงาน ซอกแซก และทีมงานได้พิจารณารายละเอียดต่างๆแล้ว ก็เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เขียนแนะนำด้วยความยินดี

ความจริงงานเขาจะเริ่มขึ้นวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ เก็บไว้เขียนวันอาทิตย์หน้า (13 ก.พ.) ก็ยังทัน แต่เกรงว่าจะกระชั้นชิดเกินไป เพราะจังหวัดปัตตานีนั้นอยู่ไกล ควรจะเขียนล่วงหน้าให้ท่านผู้อ่านที่อยู่ จังหวัดอื่นๆได้มีโอกาสพิจารณาตัดสินใจเสียแต่เนิ่นๆ

จึงเห็นว่า ซอกแซกสัปดาห์นี้น่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะยังมีเวลาอีก 8 วัน ให้ท่านผู้อ่านตัดสินใจ ว่าจะไปเที่ยวปัตตานีดีหรือไม่

ชื่อเต็มๆของงานนี้แม้จะยาวหน่อย แต่ก็ครอบ คลุมความหมายของงานเอาไว้ครบถ้วน

ได้แก่งาน…“กตัญญูคู่ฟ้า 444 ปี แห่งศรัทธา เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว…ท่องเที่ยวปัตตานี 54…เทิดไท้ สดุดี 84 พรรษามหาราชา”

วลีที่ว่ากตัญญูคู่ฟ้า 444 ปีแห่งศรัทธา…นั้น หมายถึงความศรัทธาเชื่อถือที่มีต่อองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่สร้างขึ้น ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา นับมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 444 ปี

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2407 หรือ 147 ปีที่แล้ว หลวง สำเร็จกิจการจางวาง (ตันจงซิ่น) ได้ทำการบูรณะและ จัดงานสมโภชเป็นประเพณีสืบต่อเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.นี้

พิธีการสมโภชที่สำคัญที่สุดก็คือการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวโดยเกี้ยวออกมานอกศาลเพื่อแห่แหนไปรอบๆเมือง ในอันที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความโชคดี และความรุ่งเรืองในการค้าขาย

กล่าวกันว่า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขาย จึงมีประเพณีให้ยืมเงิน ขวัญถุง ซึ่งเชื่อกันว่าเงินของเจ้าแม่จะทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง การยืมเงิน ผู้ยืมจะต้องลงชื่อและจ่ายคืนเป็น 2 เท่าของเงินที่ยืมไป

สำหรับปีนี้จะมีพิธีแห่เกี้ยวอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้ม-กอเหนี่ยวออกจากศาลดังเช่นทุกปี แต่เนื่องจากเป็น ปีหลายๆ พิเศษดังกล่าวแล้ว ปีนี้จะอัญเชิญ เจ้าแม่ องค์จริง ออกจากศาลเป็นครั้งแรก มิใช่องค์จำลองดังปีที่ผ่านๆมา

นอกจากนั้นจะใช้เกี้ยวขนาดใหญ่ที่สุดของโลก หามครั้งละ 84 คน ซึ่งจัดทำขึ้นเฉพาะปีนี้

พิธีหามเกี้ยวจะเริ่มขึ้นหลังเที่ยงวัน…วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ แบ่ง ระยะทางออกเป็น 7 ช่วง แต่ละช่วงใช้ คนหาม 84 คน เมื่อครบแต่ละช่วงก็จะมีคนมาเปลี่ยน เพื่อรับช่วงแบกต่อครั้งละ 84 คน

จึงอาจจะเป็นไปได้ที่นอกจากตัวเกี้ยวจะใหญ่ ที่สุดในโลกแล้ว จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีหามเกี้ยวก็อาจ จะมากที่สุดในโลกด้วย เพราะ 7 ช่วงก็คือ 588 คน

ขณะนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมหามเกี้ยวแล้วหลายร้อยท่าน…หนึ่งในจำนวนนี้ก็คือท่านประธานในพิธี ฯพณฯ องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ซึ่งได้แจ้งความจำนงต่อคณะกรรมการจัดงานแล้วว่า จะลงจากเก้าอี้ประธานมาร่วม หามเกี้ยวด้วยตนเอง

โดยถือว่าเป็นมงคลสูงสุด และได้เคยร่วมใน การหามเกี้ยวเจ้าแม่องค์จำลองมาหลายครั้ง ในยุคที่ท่านรับราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่านใดจะขันอาสาหามเกี้ยวร่วมกับ ฯพณฯ องคมนตรีพลากร ก็เชิญสมัครได้ที่มูลนิธิเจ้าแม่

ลิ้มกอเหนี่ยว โทร 0-7333-2851 ได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 (แต่ต้องมั่นใจนะครับว่า จะแข็งแรง เหมือนท่านพลากร)

นอกจากพิธีหามเกี้ยวใหญ่ที่สุดในโลกดังกล่าวแล้ว งานเฉลิมฉลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปีนี้ ยังจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าทั่วไป และสินค้าโอทอปปัตตานีอันมีชื่อเสียง

ขณะเดียวกันก็จะมีการแสดงมหกรรมพื้นเมือง ตลอด 8 วัน 8 คืน ตั้งแต่ดีเกร์ฮูลู ไปจนถึงการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) และมโนราห์คณะต่างๆ

เกือบลืมไปแน่ะครับว่า ในวันแห่เกี้ยวและแห่ พระศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์นั้น จะมีการจุดประทัด 1 ล้านนัดด้วย

สำหรับท่านที่ประสงค์จะไปเที่ยวปัตตานีในช่วงเทศกาลนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ จะมีกิจกรรม “ท่องเที่ยวย้อนรอยอารยธรรมปัตตานี” นำท่านแวะชมสักการะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญๆที่ชาวปัตตานีให้ความเคารพนับถือ

อาทิ มัสยิดกลางปัตตานี, มัสยิดกรือเซะ และสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, สุสานพญาอินทิรา และสุสานราชินี 3 พี่น้อง

เยี่ยมชมวังยะหริ่งที่อำเภอยะหริ่ง…เยี่ยมวัด ช้างให้ วัดทรายขาว และมัสยิด 300 ปี ฯลฯ ใช้เวลาเกือบตลอดวันในจังหวัดปัตตานี เพื่อเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทย 3 วัฒนธรรมในจังหวัดนี้ โดยจะเริ่มต้นจากโรงแรมซี.เอส.ปัตตานี ในเวลา 10.00 น.

ขอเรียนยํ้าว่างานโดยรวมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 21 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณ ศาลเจ้าเล่าจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถนนอาเนาะรู ตลอดจนลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดมากกว่านี้โปรดเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.limkoneaw.com นะครับ

ดังที่ผมกล่าวไว้แล้วตอนต้นว่า ต้นฉบับวันนี้ เขียนล่วงหน้าไว้หลายวัน ไม่ทราบว่าสถานการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และอีก กว่าสัปดาห์งานจึงจะเริ่ม ไม่ทราบจะมีการเปลี่ยนแปลง อะไรอีก

คุณ ประเสริฐ คณานุรักษ์ หนึ่งในกรรมการจัดงานและนำข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลข้างต้นนี้มามอบแก่ผมกล่าวไว้ว่า สำหรับพวกเราที่อยู่ที่โน่น ก็ ไม่รู้สึกอะไร และทุกๆปีที่จัดงานใหญ่ก็ผ่านไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญมายังท่านผู้อ่านทุกท่าน ว่าชาวปัตตานียินดีต้อนรับ

ทีมงานซอกแซกขอให้กำลังใจ และขอให้ งานยิ่งใหญ่จงประสบความสำเร็จ สมความปรารถนา ของชาวปัตตานีทุกๆ คน.

ซูม